Vì sao thế nhỉ!

Vì sao thế nhỉ!

Vì sao thế nhỉ!
  • Apple Podcasts Logo Vietnam
    Trophy icon 7

Let's start with why!

Chào cậu,
Chúng mình là "Vì sao thế nhỉ!". Đây là chuỗi Minipodcast thường bắt đầu bằng những câu hỏi "Vì sao...?" dựa trên phương pháp First Principles Thinking - Tư duy Nguyên bản. Từ đó mang lại cho cậu những góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống để có một tinh thần sống thật sự.

Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các cậu rất nhiều!
Thân mến,
Vì sao thế nhỉ!

Where can you listen?

Apple Podcasts Logo Spotify Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Episodes

Questions & Answers

How many episodes are there of Vì sao thế nhỉ!?

There are 149 episodes avaiable of Vì sao thế nhỉ!.

What is Vì sao thế nhỉ! about?

We have categorized Vì sao thế nhỉ! as:

  • Health & Fitness
  • Mental Health

Where can you listen to Vì sao thế nhỉ!?

Vì sao thế nhỉ! is available, among others places, on:

  • Spotify
  • Apple Podcasts
  • Podtail
  • Google Podcasts

When did Vì sao thế nhỉ! start?

The first episode of Vì sao thế nhỉ! that we have available was released 17 February 2022.

Who creates the podcast Vì sao thế nhỉ!?

Vì sao thế nhỉ! is produced and created by Vì sao thế nhỉ!.