MÂY Podcast

MÂY Podcast

Khánh Vân
  • Apple Podcasts Logo Vietnam
    Trophy icon 22

Mây là đám mây hoặc May trong tiếng Anh là tháng 5. Có thể là tháng 5 trong 12 tháng hoặc là “tháng năm” của thời gian. Tất cả tuỳ theo cách bạn hiểu, theo góc nhìn của bạn. Mây Podcast ra đời với mục đích chữa lành, cùng trò chuyện, chia sẻ quan điểm của chúng ta về cuộc sống xung quanh. Hãy lắng nghe lời nhắc nhở thầm lặng của trái tim sau một ngày dài tất bật bạn đã bỏ quên nó. Ở đây là một thế giới của riêng bạn, chỉ bạn có quyền chiêm nghiệm, định đoạt, tưởng tượng ra những điều “điên rồ" của bạn. Chào mừng bạn đã đến với Mây Poscast!! https://anchor.fm/ng-khnh-vn

Where can you listen?

Apple Podcasts Logo Spotify Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Episodes

Questions & Answers

How many episodes are there of MÂY Podcast?

There are 47 episodes avaiable of MÂY Podcast.

What is MÂY Podcast about?

We have categorized MÂY Podcast as:

  • Health & Fitness
  • Mental Health

Where can you listen to MÂY Podcast?

MÂY Podcast is available, among others places, on:

  • Spotify
  • Apple Podcasts
  • Podtail
  • Google Podcasts

When did MÂY Podcast start?

The first episode of MÂY Podcast that we have available was released 29 November 2021.

Who creates the podcast MÂY Podcast?

MÂY Podcast is produced and created by Khánh Vân.