It's Ok!

It's Ok!

It's Ok

Chào các bạn, các bạn đang lắng nghe It's Ok! Podcast. Nếu đó là câu chuyện bạn không thể kể với ai, It's Ok! Podcast sẽ kể nó thay cho bạn. Nếu bạn nhìn thấy bản thân mình trong những lời chia sẻ này, hãy biết rằng bạn không cô đơn, có mình ở đây chia sẻ, trải nghiệm và trưởng thành cùng bạn nha!

Where can you listen?

Apple Podcasts Logo Spotify Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Episodes

Questions & Answers

How many episodes are there of It's Ok!?

There are 38 episodes avaiable of It's Ok!.

What is It's Ok! about?

We have categorized It's Ok! as:

  • Society & Culture
  • Personal Journals

Where can you listen to It's Ok!?

It's Ok! is available, among others places, on:

  • Spotify
  • Apple Podcasts
  • Podtail
  • Google Podcasts

When did It's Ok! start?

The first episode of It's Ok! that we have available was released 23 April 2022.

Who creates the podcast It's Ok!?

It's Ok! is produced and created by It's Ok.