HIEU.TV

HIEU.TV

Hieu Nguyen
 • Apple Podcasts Logo Vietnam
  Trophy icon 2

Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc. Hiện tại tôi là cố vấn cho chính phủ Úc về Digital Strategy. Hơn 20 năm làm việc ở nhiều nơi trên thế giới, tôi tích lũy được một số bài học và câu chuyện thú vị. Kênh HIEU.TV là nơi tôi lưu giữ và chia sẻ lại những câu chuyện đó.

CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV:
🌏 Website: https://hieu.tv
📖 Khoá học đầu tư tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu

📺 Youtube: https://youtube.com/hieunn
✍️ Blog: https://ngochieu.com
👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu
📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu

 • No. of episodes: 63
 • Latest episode: 2022-05-03
 • Education

Where can you listen?

Apple Podcasts Logo Spotify Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Episodes

Questions & Answers

How many episodes are there of HIEU.TV?

There are 63 episodes avaiable of HIEU.TV.

What is HIEU.TV about?

We have categorized HIEU.TV as:

 • Education

Where can you listen to HIEU.TV?

HIEU.TV is available, among others places, on:

 • Spotify
 • Apple Podcasts
 • Podtail
 • Google Podcasts

When did HIEU.TV start?

The first episode of HIEU.TV that we have available was released 19 February 2021.

Who creates the podcast HIEU.TV?

HIEU.TV is produced and created by Hieu Nguyen.