Kien Tran

Kien Tran

Kien Tran
  • Apple Podcasts Logo Vietnam
    Trophy icon 48


Podcast Kien Tran—mảnh vườn xanh tốt giúp bạn giành giật lại chủ quyền bản thể, năng lực lý trí, tình yêu, đam mê, sức mạnh, ý nghĩa cuộc đời...

FB cá nhân: https://www.facebook.com/kientranhandbook

Sách Đừng Chạy Theo Số Đông (412 trang) đã phát hành trên Tiki:
https://tiki.vn/dung-chay-theo-so-dong-cuon-sach-ban-can-doc-truoc-khi-qua-muon-p52597663.html

Ebook Đừng Chạy Theo Số Đông (FULL) miễn phí, và các sách khác có thể download tại
www.kientran.org

Where can you listen?

Apple Podcasts Logo Spotify Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Episodes

Questions & Answers

How many episodes are there of Kien Tran?

There are 106 episodes avaiable of Kien Tran.

What is Kien Tran about?

We have categorized Kien Tran as:

  • Society & Culture
  • Philosophy

Where can you listen to Kien Tran?

Kien Tran is available, among others places, on:

  • Spotify
  • Apple Podcasts
  • Podtail
  • Google Podcasts

When did Kien Tran start?

The first episode of Kien Tran that we have available was released 30 October 2020.

Who creates the podcast Kien Tran?

Kien Tran is produced and created by Kien Tran.